ATHR at Abu Dhabi 2016

Nov 16 – Nov 19, 2016

ATHR at Abu Dhabi 2016

Nov 16 – Nov 19, 2016

Participating Artists:


Abdulaziz Al Rashedi

Asma Bahamim

Aya Haidar

Ayman Yossri Daydban

Dana Awartani

Dania Al Saleh

Farah Behbehani

Hazem Harb

Mohammed AbdelRasoul

Mohammed Haider

Muhannad Shono

Nasser Al Salem

Saddek Wasil

Sara Abdu

Shadia Alem

Ziad Antar